Projektu „Kuriame Europą su vietos savivalda“ kuriamas Europos vietos lygmeniu išrinktų politikų tinklas, kurio tikslas – komunikuoti apie Europos Sąjungos veiklą, sudarant precedento neturinčią Europos ir vietos valdymo struktūrų sąjungą.
Europos Komisija kviečia vietos savivaldos narius teikti paraiškas dėl prisijungimo prie tinklo.