ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) – aktyvios įtraukties iniciatyva, remianti 18-29 m. nepalankiausioje padėtyje esančių jaunuolių, kurie dėl asmeninių ar struktūrinių priežasčių (pvz., negalios, ilgalaikio nedarbo, nepakankamų mokymosi rezultatų ir (arba) profesinių įgūdžių, migrantų kilmės) turi mažiau galimybių įsidarbinti ar mokytis, patekimą į darbo rinką.

Tikslinė grupė: 18-29 m. amžiaus nedirbantis, niekur nesimokantis ir nepalankioje padėtyje atsidūręs jaunimas.

Paraiškas galima teikti iki 2023-03-15.

Daugiau informacijos: https://www.esf.lt/…/esf-social…/call-documents/1087…