Europa yra turtinga savo kalbomis – šiame žemyne yra daugiau nei 200 vietinių kalbų ir dar daugiau, kuriomis kalba šeimos nariai iš kitų žemynų.
Europos kalbų dieną minint yra siekiama:
Sužinoti apie kalbų mokymosi svarbą ir išskirti kalbas, kurių mokėjimas didintų daugiakalbystę ir tarpkultūrinį supratimą;
Skatinti, stiprinti ir išsaugoti turtingą Europos lingvistinę ir kultūrinę įvairovę;
Stiprinti kalbų mokymosi visą gyvenimą programas mokyklose ir už jos ribų, studijų ar profesinėms reikmėms, mobilumo, malonumo ar mainų tikslais.