Vasara su žaliu Europos kursu jaunimo, jūros ir šilumos apsuptyje truko kelias dienas Klaipėdoje. Kartu su Vaida Griškevičiene VšĮ “Kita forma” atstove ir Raminta Česone VšĮ “Žalias taškas” atstove vyko interaktyvūs užsiėmimai “Europos galimybės jaunimui – būk žalias”.

Europos žalias kursas: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_lt