Europietės ir europiečiai gali įsitraukti į Europos Sąjungos reikalų sprendimą rinkdami atstovus kas penkerius metus vykstančiuose tiesioginiuose Europos Parlamento rinkimuose. Vis dėlto, pastaraisiais metais didėjantis ekstremizmas, plintanti dezinformacija ir jaučiamas atotrūkis tarp piliečių ir jų išrinktų atstovų skatina ieškoti būdų kaip aktyviau įtraukti piliečių į sprendimų priėmimo ir politikos formavimo procesą Europos lygmeniu ne vien rinkimų laikotarpiu.

Kaip užtikrinti aktyvesnį piliečių įsitraukimą į bendrą ES reikalų sprendimą? Kaip stiprinti ryšį tarp piliečių ir Europos Parlamente juos atstovaujančių politikų? Kokios priemonės padėtų valstybėse narėse puoselėti žiniasklaidos laisvę ir kovoti su dezinformacija? 

2022 m. sausio 20 d. (ketvirtadienį), 14 val. nuotolinė diskusija apie Europos demokratijos ateitį. Renginio metu  – idėjų dirbtuvės, kurių metu ieškosima atsakymų, kaip užtikrinti tvarią ES demokratijos ateitį, grįstą aktyviu kiekvieno iš mūsų dalyvavimu.

Įžvalgas apie šios srities aktualijas pateiks ir prie kūrybinių dirbtuvių prisijungs ekspertai: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) Jean Monnet Chair profesorius Ramūnas Vilpišauskas, VU TSPMI tyrėja, Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė – Urbonavičienė bei VU TSPMI lektorius, „Freedom House“ Lietuvos skyriaus vadovas Vytis Jurkonis.

Šis renginys – nuo 2021 m. rugsėjo vykstančio Konferencijos dėl Europos ateities renginių ciklo dalis. Reikšdami savo idėjas ir lūkesčius šiame renginyje, galite daryti įtaką Europos žmogaus teisių politikai bei prisidėti prie diskusijos apie pamatines bendrijos vertybes. Renginio dalyvių siūlymai bus pateikti Konferencijos dėl Europos ateities platformoje: https://futureu.europa.eu/?locale=lt.